شما از طریق زیر می توانید با ما در ارتباط باشید

کرج - میدان والفجر - بلوار سرداران - ساختمان مروارید - واحد 6

کد پستی:3133796487026-32760495 مدیریت

026-32760496 فروش

026-32760497 پشتیبانیinfo@badian-co.ir

ما را در نقشه ببینید