خزانه داری

نرم افزار تحت وب خزانه داری مالی

این نرم افزار در قالب وب طراحی شده و با کار بری بسیار راحت کلیه دریافتها وپرداختهای مختلف نقدی چکی بانکی وغیره ، شر کتهای بزرگ و کوچک را ثبت نموده و با گزارشات متنوع از دریافتها وپرداختها وموجودیهای نقدی وغیری نقدی ، ابزاری قوی در اختیار مدیریت شرکتها و کارخانجات است. برخی از امکانات برنامه به شرح زیر می باشد:

اطلاعات پایه

تعریف حساب های بانکی

تعریف صندوق

تعریف دسته چک های بانکی

تغییر دسته چک و دسته چک فعال

معرفی مشتریان

عملیات

ثبت دریافت های نقدی

ثبت چک های دریافتی از مشتریان

صدور چک

واگذاری چک های دریافتی جهت وصول به بانک

خرج چک های مشتریان

ثبت پرداخت های نقدی از محل صندوق

ثبت واریز فیش بانکی

پرداخت هزینه ها از محل صندوق

گزارشات

لیست چک های صادر شده و پرینت آنها

تغییر وضعیت چک

لیست چک های مدت دار مشتریان

لیست چک های مدت دار صادر شده

آلارم چک های موعد رسیده مشتریان

آلارم چک های موعد رسیده صادر شده

اعلام مانده صندوق جهت انتقال به حساب های بانکی

مشاهده گردش حساب صندوق

هزینه های پرداخت شده

سایر محصولات