رزومه

نرم افزار موبایل رزومه شخصی

این نرم افزار جهت معرفی سوابق و بیوگرافی افراد تهیه شده است . هر فرد میتواند با ارسال اطلاعات بیو گرافی وسوابق خود برای شرکت یک نسخه نرم افزار برای خود تولید کند و آنرا از طرق مختلف تکثیر کرده و در اختیار مخاطبان خود قرار دهد.

سایر محصولات