حسابداری و کنترل پروژه

نرم افزار حسابداری و کنترل پروژه مخصوص پیمانکاران قرارداد های شرکت توزیع برق

برنامه حسابداری و کنترل پروژه مخصوص شرکت های پیمانکاری که در زمینه اجرای پروژه های برق رسانی ، نصب و نگهداری و تامین نیروی انسانی قرارداد های شرکت توزیع برق منطقه ای اقدام می نماید ، می باشد. با استفاده از این برنامه بدون نیاز به داشتن اطلاعات مالی و حسابداری اقدام به ثبت قرارداد ها و درآمد ها و هزینه های شرکت می نمایید. برنامه پیشرفت پروژه را نمایش داده و کلیه مراحل مورد نیاز شرکت توزیع برق منطقه ای را پشتیبانی می نماید. برخی از امکانات برنامه به شرح زیر می باشد:

اطلاعات پایه

معرفی کالا ها

مشتریان

حسابهای بانکی

دسته چک

صندوق

هزینه های اداری

هزینه های پیمانکاری و خدمات

کارکنان

شرکاء

شرکت

پیمانکاران دسته دوم

انبار

ثبت قرارداد ها

چک لیست مراحل پروژه

عملیات

ثبت پروژه

ثبت مراحل شرکت توزیع

خرید و برگشت از کالا

صدور حواله کالا

تحویل کالا به پیمانکاران

اختصاص کالا به پروژه ها

اعلام خاموشی

اتمام موقت و قطعی پروژه

صورت برداری جنسی

صدور چک

ثبت دریافت های نقدی

دریافت چک از مشتری

واریز فیش های بانکی

خرجکرد چک مشتری

پرداخت هزینه ها

وصول چک مشتری

گزارشات

آخرین وضعیت پروژه ها

گزارش چک های دریافتی

آلارم چک های صادره

گردش حساب مشتریان

گردش حساب پیمانکاران

گردش حساب بانکها

گردش کالاها

گزارشات امور مالیاتی

وضعیت پیشرفت پروژه

وضعیت پیمانکاران دسته دوم

گزارش خوش حسابی مشتریان

سود وزیان پروژه

ترازآزمایشی و ترازنامه حساب ها

سایر محصولات