مونس

نرم افزار ختم جمعی قرآن کریم

این نرم افزار جهت ختم دسته جمعی قرآن کریم در ادارات ،شرکتها و سازمانها طراحی شده است و دارای نسخه اندروید ، نسخه ios و پنل مدیریت تحت وب میباشد.

کاربر

دریافت یک صفحه قرآن بر اساس طرح انتخاب شده

نمایش هفتگی یک حدیث از امیرالمومنین(ع)

دریافت یک صفحه از صفحات قرائت نشده

آموزش مقدماتی تجوید

مشاهد صفحه های دلخواه

گزارش وضعیت صفحات دریافتی

نمایش تعداد کاربران و صفحات کل قرائت شده

تغییر طرح قرائت انتخاب شده

پنل مدیریت

مشاهده کاربران

ویرایش و حذف کاربران

مشاهده عملکرد کاربران

ارسال پیغام برای کاربران

شروع طرح جدید ختم قرآن

سایر محصولات