مدیریت تولید و انبارداری

نرم افزار تحت وب مدیریت تولید و انبار داری

این نرم افزار در قالب وب طراحی شده و با کار بری بسیار راحت کلیه ورود و خروج انبار شر کتهای بزرگ و کوچک را ثبت نموده و با گزارشات متنوع از موجودیها وگردش اسناد انبار ابزاری قوی در اختیار مدیریت شرکتها و کارخانجات است.

سایر محصولات