بیمه

نرم افزار اندروید مدیریت مشتری بیمه

این نرم افزار برای دفاتر بیمه طراحی شده است. ثبت اطلاعات مشتریان ، تاریخ پرداخت اقساط ، اطلاع رسانی موعد قسط برای مشتریان، اعلام بدهی افراد وغیره از امکانات این نرم افزار اندرویدی است.

سایر محصولات