حجره

نرم افزار حسابداری حجره مخصوص میادین میوه و تره بار

این نرم افزار یک نرم افزار حسابداری و مالی است که برای حجره های میدان میوه وتره بار طراحی شده و بصورت دسکتاپ قابل استفاده است و کلیه نیاز های نرم افزاری حجره از جمله خرید وفروش پرداخت های نقدی چکی وحسابهای بانکی وغیره را پشتیبانی میکند. برخی از امکانات و قابلیت های برنامه به شرح زیر است:

اطلاعات پایه

ثبت نامحدود کالا ها

ثبت نامحدود فروشندگان کالا (رعیت)

ثبت نامحدود مشتریان ( نسیه بر ها)

ثبت نامحدو نسیه بر شهرستان

ثبت کارکنان حجره

ثبت شرکاء حجره

ثبت هزینه های حجره

ثبت اموال و اثاثه حجره

امکان ثبت نسیه برثابت

امکان ثبت اشخاص متفرقه

امکان ثبت نا محدود حسا بهای بانکی

امکان تعریف نامحدود دسته چک های بانکی

ثبت سندافتتاحیه

تهیه دفتر تلفن

عملیات

ثبت رسید بار امانی

ثبت خرید بار

ثبت بنه برای رعیت

ثبت فروش نامحدود کالا

نمایش فروش های نقدی ونسیه

دریافت وجه از نسیه بر در فرم فروش

صدور بارنامه به تفکیک فی

صدور بارنامه به صورت میانگین فی

ثبت کرایه ، باربری، پی باری

صدور چک

واریز فیش به حساب های بانکی

دریافت و پرداخت صندوق پای باسکول

دریافت و پرداخت صندوق حجره

گزارشات

گزارشات حسابداری

دفتر نسیه

دفتر معین کلیه حساب ها

تراز آزمایشی حجره

سود و زیان حجره

کسر و اضافه صندوق

انتقال باقی نقدی صندوق پای باسکول

گزارشات بارنامه

برحسب گردش کالا

برحسب گردش کالا

بر حسب نوع مشتری

برحسب فروش شهرستان

الباقی بار

خلاصه فروش

بارنامه های رعیت

گزارش بنه

سایر محصولات