نرم افزار مدیریت مشتری مطب های زیبایی

این نرم افزار جهت مدیریت پرونده های مشتریان مطب های زیبایی طراحی شده و کلیه سوابق مراجعات وخدمات انجام شده برای مشتری وسوابق پرداختها وغیره را مدیریت میکند. برخی از امکانات این نرم افزار شامل موارد زیر می باشد:

اطلاعات پایه

تعریف کاربران با نقش های متفاوت

تعریف دستگاه ها

تعریف اپراتور ها

تعریف جلسات کاری

تعریف تخفیف ها فصلی و مدت دار

معرفی ویزیتور ها

تعریف خدمات

ثبت متن رضایت نامه مشتری

اطلاعات دستگاه ها مانند فرکانس ، طول موج ، تعداد شات و ...

عملیات

ثبت مشتری ( با دو روش سریع و تکمیل تمام اطلاعات )

اضافه کردن مشتریان قبلی به نرم افزار

اختصاص خدمات به مشتری

اختصاص دستگاه به مشتری

تعریف جلسه انجام خدمات برای مشتری

ارائه نوبت بعدی به مشتری

ثبت عکس مشتری قبل و بعد از انجام خدمت

کنسل کردن جلسه خدمات

ثبت دریافت نقدی از مشتریان

ثبت دریافت چک از مشتریان

چاپ رضایت نامه پس از انجام خدمات

گزارشات

مشاهده پرونده مشتریان

مشاهده افراد در نوبت امروز

مشاهده افراد در نوبت از تاریخ تا تاریخ

مشاهده کارکرد اپراتور

مشاهده کارکرد دستگاه

مشاهده چک های دریافتی

مشاهده مبالغ دریافتی از مشتریان

مشاهده عملکرد ویزیتور ها

سایر محصولات